ku娱乐首页官网-互太纺织控股1月30日回购77万股 耗资390万港币

ku娱乐首页官网-互太纺织控股1月30日回购77万股 耗资390万港币
.ct_hqimg {margin: 10px 0;} .hqimg_wrapper {text-align: center;} .hqimg_related {position: relative; height: 37px; overflow: hidden; background-color: #f6f6f6; text-align: center; font-size: 0; } .hqimg_related span {line-height: 37px; padding-left: 10px; color: #000; font-size: 18px; } .hqimg_related a {line-height: 37px; font-size: 15px; color: #000; } .hqimg_related .to_page {float: left; } .hqimg_related .to_page a {padding-left: 28px; } .hqimg_related .hotSe {display: inline-block; *display: inline; *zoom: 1; width: 11px; height: 11px; padding-top: 8px; background: url(//n.sinaimg.cn/780c44e8/20150702/hqimg_hot.gif) no-repeat; } .hqimg_related .hqimg_client {position: absolute; right: 25px; top: 0; padding-left: 18px; }

  互太纺织控股(01382)公布,于2020年1月30日在香港交易所回购77.8万股,耗资390.145万港币,回购均价为5.0147港币,最高回购价5.0500港币,最低回购价4.9600港币。

  公司于本年度内至今为止(自普通决议案通过以来),累计购回股数为472.6万股,占于普通决议案通过时已发行股本0.327%。

责任编辑:李双双

更多精彩报道,尽在https://malgeumteo.com